Formulare de inscriere

  1. Primul set de acte necesare înscrierii la programul de formare postuniversitară sunt:

a) fişa tip de înscriere;

b) copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi

     copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;

c) adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale sau de medicul de familie, din care să rezultă că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează

d)  copia legalizată a certificatului de naştere;

e) copia buletinului/cărţii de identitate;

f) 2 poze format ¾;

g) contractul de școlarizare semnat, în două exemplare.

 

Al doilea set de documente necesare înscrierii in proiectul POSDRU sunt:

-          formular înregistrare grup ţintă

-          declaraţie date personale

-          copie xerox certificat căsătorie (în cazul în care numele înscris pe actul de studii nu coincide cu cel din actul de identitate)

-          adeverinţă salariat/somer/antreprenor/etc. (face dovada apartenentei la grupul tinta declarat).

ORICE MODIFICARE ADUSĂ DE CURSANT FORMULARELOR DESCĂRCATE DE PE PLATFORMĂ ESTE INTERZISĂ!

Omite Meniu principal

Meniu principal